Badmintoncertifikat

ERSA Badmintoncertifikat översikt

ERSA International tillhandahåller specifika workshops för badmintonsträngare samt tre nivåer av certifiering som speglar kvalifikationerna som även finns tillgängliga för tennissträngare.

Alla kandidater bör överväga att gå med i ERSA och delta i en relevant workshop före certifikatprov.

ERSA Stringer

Detta certifikat delas ut till nya strängare som framgångsrikt genomfört en introduktions workshop för badminton och har lärt sig stränga badmintonracket korrekt. Det är ingen test inblandat i denna kurs.

ERSA Professional Stringer

Förutsättning:
Kandidaten bör vara säkrt på att stränga badmintonracket. De bör ha skaffat sig erfarenhet av att stränga badmintonracket sedan de tilldelats ERSA Stringer certifikat.

Om certifieringen:
En introduktionscertifiering riktad till tränare, klubbsträngare och shopsträngare för att visa att de är kompetenta att stränga badmintonracket.

Kandidaten kommer att behöva:

 • Stränga två ”standard” badmintonracket (det vill säga 22 main, isometriskt huvud) med godkännd Yonex metod
 • Inspektera ram och grommets för ev. skador
 • Klippa ut senorna
 • Byta två grommets varav en ska vara ett fästhål
 • Montera racket i strängningsmaskinen
 • Mäta upp sena
 • Stränga racket med ett tryck på 21lbs (9,5kg) med godkänd Yonex metod
 • Applicera loggo
 • Applicera ett overgrip
 • Få godkänt på en skriftlig prov som testar de grundläggande kunskaperna om strängning och grundläggande badmintonkunskaper

Testaren kommer att kontrollera:

 • Korrekt byte av grommets
 • Korrekt strängningsteknik
 • Inga överkorsningar av senor
 • Ramens form bibehålls
 • Ingen skadad sena
 • Raka senor
 • Logga är korrekt applicerad
 • Båda racken är kontrollerade gällande konsistens och noggrannhet inklusive att de har samma dynamiska tryck
 • Att overgrip är korrekt applicerat

Tillåten tid:

 • Stränga racketar – 90 minuter
 • Passning av grepp – 5 minuter
 • Skriftligt prov – 30 minuter

ERSA Master Professional Stringer Level 1

Förutsättning:
Kandidaten bör vara säker på att stränga ”icke-standardiserade” badmintonracket. De bör överväga att ta ERSA Professional Stringer certifiering innan, men detta är inget krav.

Om certifieringen:
En avancerad certifiering riktad till shopsträngare och shopägare för att visa att de kan stränga badmintonracket på en hög nivå (hastighet och noggrannhet) och har en bred kunskap om produkter för sina kunder.

Alternativ när kandidaten har klarat ERSA Professional Stringer:

Kandidaten kommer att behöva:

 • Stränga två racket, ett standard med godkänd Yonex metod och ett med en metod i ett stycke
 • Inspektera ramen och grommets
 • Klippa ut senorna
 • Montera racket i strängningsmaskinen
 • Mäta upp sena
 • Stränga racket med ett ett tryck på 11kg (24lbs)
 • Applicera loggo
 • Få godkänt på ett skriftligt prov som testar avancerad strängningskunskap, racketkunskap och hur man ger spelare råd om den bästa kombinationen av racket och senor

Testaren kommer att kontrollera:

 • Korrekt strängningsteknik
 • Inga överkorsningar av senor
 • Ramens form bibehålls
 • Ingen skadad sena
 • Raka senor

Tillåten tid:

 • Stränga racketar – 60 minuter
 • Skriftligt prov – 20 minuter

Alternativ om kandidaten INTE har klarat ERSA Professional Stringer test:

Kandidaten kommer att behöva:

 • Stränga tre racketar, två standard med godkänd Yonex metod och ett i ett stycke
 • Inspektera ramen och grommets för skador
 • Klippa ut senorna
 • Byta två grommets varav en är ett fästhål
 • Montera racken i strängningsmaskinen
 • Mäta upp senorna
 • Stränga racket med ett tryck på 11kg (24lbs)
 • Applicera logga
 • Applicera overgrip
 • Klara två skriftliga prov, Professional Stringer och Master Professional Stringer

Testaren kommer att kontrollera:

 • Korrekt byte av grommets
 • Korrekt strängningsteknik
 • Inga överkorsade senor
 • Att ramens form bibehålls
 • Ingen skadad sena
 • Raka senor
 • Logga är korrekt applicerad
 • Att overgrip är korrekt applicerad

Tillåten tid:

 • Stränga racket – 90 minuter
 • Passning av grepp – 5 minuter
 • Skriftliga prov – 45 minuter

ERSA Pro Tour Stringer Level 1

Förutsättning:
ERSA Master Professional Stringer Level 1 certifiering

Om certifieringen:
En avancerad certifiering riktad till badmintonsträngare på högsta nivå för att visa att de kan stränga icke-standardiserade badmintonracket vid internationella turneringar på högsta nivå (hastighet och noggrannhet)

Kandidaten kommer att behöva:

 • Stränga tre racket med ett högt tryck:
 • Ett standard med ett tryck på 32lbs (14,5kg), tunn sena (0,66mm) med godkänd Yonex metod
 • Ett standard med ett tryck på 30lbs (13,5kg) och pre-stretch 10%
 • Ett rack med 20 mains och ett tryck på 30lbs 2-piece
 • Det är inget skriftligt prov

Testaren kommer att kontrollera:

 • Korrekt strängningsteknik
 • Att det inte är några överkorsade senor
 • Att ramens form bibehålls
 • Att ingen sena är skadad
 • Att det är raka senor

Tillåten tid:

 • Stränga racket – 80 minuter*

*Tiden för pre-stretch racket kan ändras beroende på vilken strängningsmaskin som används och dess pre-stretch kapacitet och hastighet

Läs mer