Professional Stringer & Master Professional Stringer

Krav

ERSA Master Professional Stringer (MPS) status kommer att vara giltigt 1 år från testdatum. För att bibehålla MPS status krävs att man klarar ett årligt skriftligt minitest som är utformat för att visa förståelse för årets betydande teknologier. Detta minitest kommer att vara en s.k. ”Open Book” och administreras via mail.

De sökande kommer att göra ett test i tre delar: ett skriftligt (flervals- och kortsvar) avsnitt, ett avsnitt för utvärdering av racket och en praktisk racketservicesektion. Den sökande får endast använda en Stringer’s Digest eller tillverkarens instruktioner under strängningssektionen.

Den sökande kommer att tillhandahålla ett strängat racket. Racket måste vara yngre än 3 år och i gott skick. Den sökande kommer också att leverera ett nytt ramband för det medtagna racket.

Alla sökanden kommer att ta bort senor och ramband från racket. Sökanden kommer sedan applicera nytt ramband och stränga upp racket under observation av utsedd ERSA testare.

Professionella maskiner kommer att finnas på testplatsen. Sökanden kan ta med sig egen maskin med ERSA godkännande. Grundläggande verktyg och tillbehör kommer att finnas tillgängliga på testplatsen, sökanden uppmanas dock att ta med sig egna verktyg.

Sökanden kommer att stränga ett tennisrack genom att använda en syntetisk sena lodrätt och en natursena vågrätt.

Alla sökande kommer att öka handtagets storlek på sitt medtagna rack med hjälp av medföljande värmekrymphylsa. En värmepistol kommer att finnas på plats för att krympa hylsan. Sökande måste också applicera en syntetisk grundlinda på racket. Grundlindan kommer att ha självhäftande material på baksidan vilket eliminerar behovet av dubbelsidig tejp.

Bedömning

Sökande måste:

 • Få 80% eller högra poäng på den skriftliga delen inklusive avsnittet om racketutvärdering
 • Uppnå ett utvärderingsvärde på 80 gällande sektionen för borttagning av sträng samt byte av ramband samt på strängningssektionen och utföra greppförstoring med tillhörande byte av grundlinda felfritt.

Dessutom innehåller strängningssektionen kriterier som måste uppfyllas för att uppnå godkänd poäng oavsett poängsumman.

Dessa inkluderar:

 • strängning av lodräta senor (högst 3 senor för motsvarande sida)
 • spänna 1 sena i taget
 • undvika skador på senorna när vågräta senor strängas
 • installation av senor enligt rackettillverkaren
 • undvika att korsa över annan sträng
 • undvika fel vid strängning vågrätt
 • slutföra byte av ramband inom 20 minuter
 • slutföra strängning av racket inom 60 minuter (gäller för PS-test) eller 40 minuter (gäller för MPS-test)
 • greppförstoring (inklusive ny grundlinda) inom 20 minuter.

Den praktiska delen kommer utvärderas av testaren och racketar kommer sedan returneras till de sökande.

ERSA kommer att poängsätta de skriftliga och racketutvärderingsdelarna och utvärdera testarens poäng på det praktiska poängbladet.

Sökande kommer att få testresultatet inom fyra veckor från testdatumet.

Sökande måste klara alla tre delarna för att bli en Master Professional Stringer eller Professional Stringer.

Den sökande måste fylla i skriftliga och racketutvärderingsdelarna inom 90 minuter.

fortsättning bedömning

Sökanden förstår korrekt användning av en balansbräda och placering av blytejp.

Lokalisera balanspunkten för ett strängat tennisracket.

Översätt balanspunkten till antal poäng ”Head-Heavy” eller ”Head-Light”.

Identifiera var blytejp ska placeras för att uppfylla vissa mål (gäller för MPS). Identifiera korrekt alla fel i ett strängat rackket.

Sökande visar korrekt teknik gällande borttagning av senor ur ett tennisracket samt byte av ramband.

Sökande tar bort senor ur tennisracket med korrekt teknik utan att skada ramen.

Inspekterar och förbereder ramen för installation av nytt ramband.

Installerar rambandet korrekt utan att skada ramen. Rambandet ska tas bort och nytt installeras inom 20 minuter.

Sökanden visar korrekt strängningsteknik

Inspekterar osträngad ram

Monterar ramen i strängningsmaskinen korrekt för att förhindra skador på den
Inspekterar senorna och förstår hur man fördrar natursena

Installerar senorna enligt ramtillverkarens specifikationer i enlighet med ERSA:s riktlinjer

Säkerställer att strängningsmaskinens klämmer är justerade för att undvika glidning och/eller skador på senorna

Genomför strängningen inom 20-45 minuter för maximalt poängvärde

Sökanden visar korrekt teknik vid greppförstoring samt applicering av grundlinda

Applicera krymplast på ett korrekt vis från yttersta änden till toppen av greppet

Applicera greppet med grundlinda med lämplig överlappning, trimma och säkra greppslutet ordentligt med tejp

Den skriftliga delen av proven består av följande avsnitt:

 • Kundservice
 • Racketdel (endast MPS)
 • Strängval
 • Strängteknologi
 • Ramteknologi (endast MPS)
Läs mer