Prepp & Testkurs

Denna kurs kan antingen vara 1 eller 1½ kurs. En endagskurs innebär att förmiddagen kommer att ägnas åt förberedelse för test och eftermiddagen för testet. Kursen på 1½ dag kommer att använda första dagen till förberedelse för test och kommande halvdag till testet. Beslutet om vad som är bäst för den som ska göra testet görs tillsammans med testaren.

1 dagskursen är för dig med god erfarenhet och som behöver lite vägledning inför testet. Kursen på 1½ dag är för de som är lite osäkra på sin kompetensnivå och kan behöva lite mer vägledning.

Kursöverblick

En 1 dagarskurs kommer täcka följande:

  • Stränga ett racket: Ett rack ska strängas motsvarande det som kommer genomföras på testet. Instruktören kommer att ge vägledning genom processen. Den här delen kommer även innefatta borttagning av senor och byta av ramband.

  • Förstora ett grepp: Deltagaren ska ta bort grundlinda, förstora greppet och sätta dit ny grundlinda. Instruktören kommer att ge vägledning genom denna del.
  • Skriftlig test/diskussion: Deltagaren och instruktören kommer att diskutera information i teknik- och metodguiden med hänvisning till möjliga frågor i själva testet.
  • Prov: Praktiskt och skriftligt prov. Total förväntad tid är 4 till 4,5 timmar.

En 1½ dagskurs kommer att täcka följande:

  • Stränga ett racket: Ett rack ska strängas motsvarande det som kommer genomföras på testet. Instruktören kommer att ge vägledning genom processen. Den här delen kommer även innefatta borttagning av senor och byta av ramband.
  • Förstora ett grepp: Deltagaren ska ta bort grundlinda, förstora greppet och sätta dit ny grundlinda. Instruktören kommer att ge vägledning genom denna del.
  • Skriftlig test/diskussion: Deltagaren och instruktören kommer att diskutera information i teknik- och metodguiden med hänvisning till möjliga frågor i själva testet. Diskussionen kommer att vara mer djupgående än 1 dagskursen.
  • Prov: Praktiskt och skriftligt prov. Total förväntad tid är 4 till 4,5 timmar.

Kursmål:
Förbättrade färdigheter i racketsträngning
Tydlig förståelse för vad som krävs för att bli en korrekt kvalificerad strängare
Förtydligande av tekniker för att förbättra servicen till sina kunder

Kostnad
1 dagskurs 900kr + Testkostnad (1400kr)
1½ dagskurs 1800kr + Testkostnad (1400kr)

Kursen kommer ges av instruktör som:
Är kvalificerad MPS-nivå eller högre, har strängat på ATP/WTA Touren.

Strängningsmaskiner från något av de etablerade varumärkena kommer att användas på kurserna för att underlätta för deltagarna att lära sig. All utrustning kommer tillhandahållas för kurserna inklusive tennisrack, senor, grepp och ramband.