Pro Tour Stringer 1 & 2

Pro Tour Stringer 1

Den sökande kommer att behöva utföra följande uppgifter:

Stränga 3 racketar med ett 16×19 strängningsmönster med en godkänd Around The World (ATW) och polyestersena inom 60 minuter, eller stränga 3 racketar med ett 18×20 strängningsmönster med en godkänd Arount The World (ATW) och polyestersena inom 75 minuter.

Förutom att strängningsjobben är godkända i sig, dvs. raka senor, korrekt knutar, inga överlapp av senor på utsida ram etc. måste det dynamiska trycket vara inom 1 punkt från varandra. Racketarna kommer att testas antingen via en ERT300 eller Babolat RDC.

Pluss

Stränga 1 racket med ett 16×19 strängningsmönster med en godkänd Around The World (ATW) och natursena inom 30 minuter.

Pluss

Matcha specifikationerna för 1 racket (vikt, balans, svängvikt) med ett annat racket av samma märke/modell.

De acceptabla toleranserna kan vara:

  • Vikten bör ligga inom 1g från orginalet
  • Balansen bör ligga inom 0,1 cm från orginalet
  • Svängvikten bör vara +/- 1kg/Cm2

Pro Tour stringer 2

Sökande kan endast göra detta prov om de har godkänt i PTS 1 samt har strängat vid ATP och/eller WTA Turneringar i minst 5 år.

Den sökande kommer att utföra följande uppgifter:
Strängning av 3 racketar med ett 18×20 strängningsmönster med en godkänd Arount The World (ATW) och polyestersena inom 60 minuter.

Förutom sträningsjobben är godkännda i sig, dvs. raka senor, korrekta knutar, inga överlapp av senor på utsida ram etc. måste det dynamiska trycket vara inom 1 punkt från varandra. Racketerna kommer testas antingen via en ERT300 eller Babolat RDC.

Pluss

Matcha specifikationerna för 2 racketar av samma märke/modell (vikt, balans, svängvikt). De acceptabla toleranserna kan vara:
Vikten bör ligga inom 1g från orginalet
Balansen bör ligga inom 0,1 cm från orginalet
Svängvikten bör vara +/- 1kg/Cm2

Pluss

Genomföra ett skriftligt test som relaterar till scenarion som kommer inträffa i en profesionell turneringsmiljö.

Läs mer